Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel::

  • De promotie van de technische mobiliteitsopleidingen in de regio Oost-Achterhoek.
  • Het (dichter) bij elkaar brengen van het bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs.
  • Het stimuleren van de instroom in technische mobiliteitsopleidingen.
  • Het stimuleren van actieve participatie door het bedrijfsleven in technische mobiliteitsopleiding