Onze Stichting heeft sinds 12-12-2013 de ANBI status

Wat betekent dat voor u?

Klik hier voor de website van ANBI

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Via ANBI.nl kunt u deze informatie voor de aangesloten ANBI’s bekijken en beoordelen.

Hieronder nog wat informatie over de stichting:

Naam van de Stichting:
– De stichting draagt de naam: “Stichting Promotie Opleiding Mobiliteit en Transport Oost Achterhoek”,
– De stichting treedt onder de naam “Ga voor Mobiliteit” naar buiten.

Postadres :
– Ons postadres is Steengroeveweg 44-46, 7101 PH, Winterswijk

K.v.K nummer : 59416378

R.S.I.N. nummer : 853471447

Bankrekening : NL 09 RABO 0143378600

E-mail: info@gavoormobiliteit.nl

Facebook : www.facebook.com/gavoormobiliteit

De stichting heeft ten doel:
– De promotie van de technische mobiliteitsopleidingen in de regio Oost-Achterhoek.
– Het (dichter) bij elkaar brengen van het bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs.
– Het stimuleren van de instroom in technische mobiliteitsopleidingen.
– Het stimuleren van actieve participatie door het bedrijfsleven in technische mobiliteits opleidingen
– En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
– subsidies en donaties;
– schenkingen, erfstellingen en legaten;
– alle andere verkrijgingen en baten.

Het beheer van het vermogen:
– Het beheer van het vermogen is de taak van de penningmeester (H. Kremer)
– Jaarlijks zullen wij op deze website een financieel jaarverslag publiceren.

De bestedingen van het vermogen:
– De bestedingen van het vermogen zullen ten baten gaan aan de promotie van de mobiliteitsopleidingen in de regio Oost-Achterhoek.
– ook kunnen leerlingen financiël ondersteund worden in de kosten van hun opleiding in de mobiliteits branche.

Lonen en kosten bestuursleden en kerngroepleden:
– Er worden geen lonen uit gekeerd aan bestuursleden of kerngroepleden.
– Wel kunnen kosten vergoed worden welke de bestuursleden of kerngroepleden maken.

Bestuursleden:
– Voorzitter Frank Vergeer
– Penningmeester Harry Kremer
– Secretaris Johan de Gooijer